اتاق ها


اتاق 3 نفره (یک تخت دبل+ یک تخت تک نفره)


ظرفیت استاندارد : 3 نفر.
قیمت رزرو اینترنتی : 1100000 تومان.
قیمت بورد هر شب : 1100000 تومان.
[ مشاهده جزئیات ... ]

اتاق ۴ نفره(یک تخت دبل + ۲ تخت تک نفره)


ظرفیت استاندارد : 4 نفر.
قیمت رزرو اینترنتی : 1400000 تومان.
قیمت بورد هر شب : 1400000 تومان.
[ مشاهده جزئیات ... ]

خوابگاه ۸ نفره (۴ تخت تک نفره دو طبقه)


ظرفیت استاندارد : 8 نفر.
قیمت رزرو اینترنتی : 2300000 تومان.
قیمت بورد هر شب : 2300000 تومان.
[ مشاهده جزئیات ... ]

اتاق سنگی (8تخت تک‌نفره دو طبقه ، همراه سرویس بهدا


ظرفیت استاندارد : 8 نفر.
قیمت رزرو اینترنتی : 3000000 تومان.
قیمت بورد هر شب : 3000000 تومان.
[ مشاهده جزئیات ... ]

اتاق 2 نفره


ظرفیت استاندارد : 2 نفر.
قیمت رزرو اینترنتی : 800000 تومان.
قیمت بورد هر شب : 800000 تومان.
[ مشاهده جزئیات ... ]

© 2020 اسکی شیرباد | طراحی و پیاده سازی توسط وب مک